Sokonet je dodavatelem aktivních prvků telekomunikačních sítí a komponentů pro automatické monitorování provozu a detekci hrozeb. Díky tomu mohou IT profesionálové rychle odhalit incidenty a anomálie, pochopit jejich kontext, dopad, sílu a především, jejich zdroj.
Moderní monitoring sítí pro telekomunikace a poskytovatele internetových služeb

Telekomunikační operátoři a poskytovatelé internetových služeb čelí neustále rostoucímu množství dat, větší komplexnosti systémů i všudypřítomným bezpečnostním hrozbám. Aby zachovali spolehlivost a permanentní dostupnost svých služeb, musí vědět, co se v jejich sítích děje.

Dodáme Vám moderní nástroj pro řízení výkonnosti sítí a aplikací, který využívá pokročilé technologie monitorování a analýzy datových toků. Plně vyhovuje požadavkům provozovatelů rozsáhlých infrastruktur s vysokými nároky na dostupnost a umožňuje detailní přehled o tom, co se v síti děje. Získávají kontrolu nad dostupností služeb, rychleji řeší provozní problémy, nacházejí prostor pro optimalizaci a tím zvyšují spokojenost uživatelů aplikací.

Sonda sbírá síťová data, která filtruje za účelem získání relevantních informací. Sondu lze nasadit v kterékoliv síti od 10 Mbps po 100 Gbps bez dopadu na provoz samotný. Na typu a složitosti sítě nezáleží. Kolektor přijímá data ze sondy. Umožňuje monitoring v reálném čase, stejně jako dlouhodobé uložení statistik o síťové komunikaci. Zároveň nabízí pokročilé možnosti monitoringu a automatických upozornění. Na základě požadavků na uchování dat lze zvolit zařízení s velikostí úložiště od 0,5 TB do 192 TB. Kolektory lze neomezeně škálovat v rámci distribuované architektury, tak aby podporovaly vaše globální operace.

Díky minimálnímu přenosu dat mezi sondami a kolektory jsou nízké i požadavky na vytížení šířky pásma. Všechna data mohou pro vyšší bezpečnost šifrována.

Řešení může být nasazeno i ve virtuálních prostředích.

Anomaly Detection System
pro ochranu před botnety, detekci pokročilých hrozeb (APT) a malwaru.
DDoS Defender
pro detekci a zastavení volumetrických útoků vedených proti kritickým webovým aplikacím.
Packet Investigator
nástroj pro automatický audit síťového provozu, paketová analýza zachycených událostí prostřednictvím vestavěných expertních znalostí..
IP data retention
řešení k dlouhodobému uložení statistik o síťovém provozu pro naplnění zákonných povinností.
Monitoring provozu a viditelnost síťí

S růstem komplexnosti síťové infrastruktury roste náročnost zajištění spolehlivosti, dostupnosti a bezpečnosti podnikových služeb. Tradiční SNMP monitoring přestává potřebám administrátorů stačit. Řešením je monitorování síťového provozu prostřednictvím datových toků, která poskytuje detailní přehled o dění v síti.

Technologie monitorování sítí na základě datových toků přináší:

  • Detailní viditelnost síťové komunikace pro získání absolutní kontroly nad síťovým provozem.
  • Možnost okamžité detekce a diagnostiky provozních a konfiguračních problémů.
  • Lepší ochranu infrastruktury proti bezpečnostním hrozbám, které obchází tradiční řešení, jako jsou firewall, antivirus, IDS/IPS systém atd.
  • Rychlý troubleshooting a ticket resolution pro síťové administrátory a bezpečnostní experty.

Sokonet je partnerem Flowmon Networks
Kontakty
Sokonet s.r.o.
Staré náměstí 137
356 01 Sokolov
E: obchod@sokonet.cz
T: 602 450 898